Gratis bezwaar WOZ waarde

Gratis controle/bezwaar op uw WOZ waarde


Bent u van mening dat u te veel belasting betaald, wellicht is uw WOZ-waarde te hoog


Ieder jaar ontvangt u in het begin van het jaar een aanslag van de gemeente over de Onroerend zaakbelasting (OZB). Deze belasting is afhankelijk van de waarde van uw woning. De gemeente bepaald ieder jaar (opnieuw) uw waarde, de zogeheten WOZ-waarde.

Als deze waarde verkeerd (te hoog is), dan kan het zijn dat u meer belasting moet betalen dan eigenlijk nodig is.

Heeft u vragen over WOZ of dit artikel, neemt u dan contact op met Maarten@makelaarshuis.nl

Wat is de WOZ waarde ?


WOZ staat voor (wet) Waardering Onroerende Zaken. De gemeente berekent deze waarde ieder jaar automatisch. Er wordt gekeken naar de verkopen uit uw regio. Op basis hiervan wordt vastgesteld of uw WOZ waarde moet worden bijgesteld.

Als de huizenprijzen (bij verkoop) dalen, dan is het aannemelijk dat uw WOZ ook zal (moeten) dalen.

Maar er is nooit een taxateur langsgekomen ?


Klopt, de WOZ waarde wordt voor iedere woning in Nederland ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het is daarom onmogelijk om een taxateur langs te sturen. De waarde wordt dus puur op basis van andere transacties vastgesteld.

Dit is ook meteen een zwakte van het systeem. Als alle huizen identiek zijn en de prijzen identiek stijgen/dalen, dan werkt een automatische waardebepaling perfect. Maar in de praktijk zijn huizen niet identiek. Door inrichting, verbouwing, ligging en uniekheid zal het ene huis meer/minder in waarde veranderen.

Hoeveel moet de waarde te hoog zijn ?


Als u van mening bent dat uw waarde echt (aanzienlijk) te hoog is, dan kunnen wij bekijken of het zin heeft om bewaar te maken.

Gemeenten willen vaak een grens stellen (minimum van veelal 5%), maar dat is feitelijk onterecht. De hoge raad heeft dit afgewezen, er magaltijd bezwaar worden gemaakt.

In de praktijk heeft het alleen zin als er een aanzienlijk verschil tussen zit. Bij een groot verschil valt er ook echt iets te behalen. Als er een klein verschil in zit, dan is het niet de moeite waard.

Een klein rekenvoorbeeld: (gemeente Den Haag / belastingschijf 33%)
WOZ-waarde €100.000, feitelijke waarde €90.000, dan is uw voordeel minder dan 50 euro per jaar. Dat is geen groot voordeel.

Ander rekenvoorbeeld: (gemeente Den Haag / belastingschijf 42%)
WOZ-waarde €290.000, feitelijke waarde €245.000, dan is uw voordeel ca. 170 euro per jaar. Dat is de moeite waard.

Neemt u gerust contact op, zodat we uw situatie kunnen beoordelen.

Wanneer kan ik bezwaar maken ?


U heeft 6 weken de tijd nadat u uw aanslag heeft ontvangen.

De exacte waarde hoeft dan nog niet te zijn bepaald, maar u moet hebben aangegeven dat u deze te hoog vind. Wacht u langer dan 6 weken, dan zult u moeten wachten tot volgend jaar, bij de volgende aanslag.


Er zijn uitzonderingen:
• als de waarde heel veel afwijkt (meer dan 20%)
• bij verkoop/koop van uw woning
• in een erfenis

Echt gratis ?


Jazeker, als er namelijk gegrond bezwaar wordt gedaan, dan geeft de gemeente een vergoeding. Het is geen inkomstenbron om van te leven, daar is het te weinig voor, maar het is een kleine extra.

Als het bezwaar niet gegrond is, dat normaal gezien het risico van de partij die het bezwaar indient.

Er zijn verschillende manieren om bezwaar te maken.
• u kunt zelf gratis bezwaar maken (u ontvangt echter geen vergoeding)
• u kunt door een expert bezwaar laten maken (zonder kosten)

Er zijn diverse bedrijven die "gratis WOZ bezwaar" aanbieden. Wij hebben nu een link met Previcus die al sinds 2003 WOZ mensen helpt met het verlagen van de WOZ. Maar er zijn ook bedrijven als Taxatie punt, WOZspecialisten, de keuze is aan u.

De samenwerking met Previcus is dat zij het bezwaar maken en alle juridische zaken op zich nemen en indien een taxatie nodig is ze daar onze expertise voor vragen (regio Den Haag). Op deze manier blijven wij betrokken.