VvE ?

Wat is een VvE ?

Bij het kopen van een huis kan het zijn dat u voor de eerste keer te maken krijgt met een VvE. Als u een woning gaat kopen waar een VvE bij betrokken is, dan is het prettig iets te weten hierover en wat dat voor u zal betekenen.

Wanneer is er sprake van een VvE ?


In grote lijnen, bij de meeste gevallen, is het volgende van toepassing:

Een VvE, Vereniging van Eigenaren ontstaat zodra er meerdere eigenaren onder één dak zitten.

Met andere woorden, koopt u een volledig "huis" waarbij het hele huis van voordeur tot en met het dak van u is, dan is er (normaliter) geen sprake van een VvE want alles is in uw eigendom.

Koopt u een appartement, flat, portiekwoning, twee onder 1 kap, dan zal er sprake zijn van een VvE.

Waarom een VvE ?


Als u eigenaar bent van alles (woning t/m dak), dan kunt u alles zelf beslissen. U kunt beslissen wanneer u onderhoud gaat uitvoeren, wat u gaat doen en hoe u het gaat doen. Dat komt omdat u ook alles volledig zal moeten betalen.

Indien u in een appartement woont, bijvoorbeeld een portiekwoning met zes eigenaren, dan zullen alle eigenaren tezamen het onderhoud van het dak moeten doen. Niet alleen het dak, maar ook ook de gevel, riolering (standleiding) etc zal men samen moeten onderhouden.

Verzekering en onderhoud kost geld, de VvE heeft daarom financiële middelen nodig om alles te kunnen betalen, geld dus. Daarom zullen alle eigenaren in (vastgestelde verhouding) moeten bijdragen aan de 'pot' van de VvE. Uit deze pot wordt dan alles betaald.

Ook al woont u in de bovenwoning, u hoeft niet in uw eentje het dak te betalen.

Hoe werkt een VvE ?


Omdat de VvE bestaat uit de diverse eigenaren, zullen deze samen in overleg moeten gaan om alle kosten en onderhoud te betalen. Hiervoor wordt normaal één of twee keer per jaar een vergadering uitgeschreven met een agenda zodat alle punten worden behandeld.

Gezamenlijk wordt de maandelijkse bijdrage vastgesteld, wie wanneer en hoe het onderhoud wordt gedaan.

Er zijn verschillende manieren om een VvE te beheren:
• als de VvE klein is wordt dit vaak door de eigenaren zelf, onderling, geregeld
• als de VvE iets groter is wordt vaak het financiële deel meestal uitbesteed aan een administratiebedrijf. Zij verzorgen de boekingen / administratie en zorgen ervoor dat mensen worden herinnerd indien deze niet betalen
• ook kan een administratiekantoor het onderhoud geheel regelen, dan is er sprake van administratieve en technische uitbesteding.

Een VvE bestaat per rechtswege, in andere woorden, zitten er meerdere mensen onder één dak, dan is er per definitie een VvE. Het kan zijn dat deze er in het echt niet is, of niet actief is. Dan is er zogeheten sprake van een:
• slapende VvE
Behalve dat dit niet 'mag', is het ook onwenselijk. Er wordt dan namelijk geen geld opzij gezet voor onderhoud en dat kan een onprettige situatie opleveren indien er "plotseling" onderhoud moet gebeuren.

Als een VvE wel bestaat, is er sprake van een:
• actieve VvE

Dit kan men dan splitsen in (o.a.) twee varianten:
• een gezonde actieve VvE
• een ongezonde (actieve) VvE

Een VvE kan bijvoorbeeld wel actief zijn, maar geen voldoende grote 'buffer' hebben voor groot onderhoud. Dit is zeker iets om naar te kijken bij de aankoop van een woning. Uw aankoopmakelaar zal u hier dan ook altijd op wijzen.

Een VvE kan ook gewoon goed op orde en gezond zijn. U betaald dan een bedrag per maand en hoeft zich verder geen zorgen te maken. Als de verzekeringen goed geregeld zijn, er is voldoende voor groot onderhoud in reserve, dan kan het een erg rustig gevoel zijn. Want bij een eigen woning moet u altijd alles zelf betalen, kan het bij een gezonde VvE zo zijn dat u een appartement koop, dat er in datzelfde jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd (denk aan vernieuwen dak / gevels / kozijnen etc) en dat u hiervoor niets extra's hoeft te betalen.

Achterstallige bijdrage VvE ?


Het is belangrijk te weten wat de stand is van de betaling aan de VvE. De notaris zal altijd opgave vragen bij de VvE. De notaris zal een verrekening doen van de bijdrage zodat u met een 'schone' lei begint.

Mochten er bijzonderheden zijn, zult u daar ook op gewezen worden gedurende het traject, dan wel uiterlijk bij de notaris omdat daar de verrekening plaatsvind.