Downloads Makelaardij

Graag zijn wij u van dienst door u toegang te geven tot diverse downloads.

werken er bepaalde links niet meer, bent u op zoek naar iets anders, neemt u dan contact op met maarten@makelaarshuis.nl

Woonruimte

Gezien het bij de introductie van dit model te verwachten huur(prijs)beleid van de overheid, is de tussentijdse aanpassing van de geliberaliseerde huurprijs aan de markt(huur) uit het model verdwenen. Tenzij dit in de toekomst wettelijk of op grond van afspraken op centraal niveau niet meer mocht zijn toegestaan, staat het partijen vrij om (in de bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst) een periodieke aanpassing van een geliberaliseerde huurprijs af te spreken. Alleen de jaarlijkse indexering van de huurprijs voor woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs (zonder opslag) is standaard in het model opgenomen.
Gezien het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten is er in het model geen nadere invulling gegeven van de onderhoudsverplichtingen van de huurder.

Huurovereenkomst woonruimte