Downloads Makelaardij

Graag zijn wij u van dienst door u toegang te geven tot diverse downloads.

werken er bepaalde links niet meer, bent u op zoek naar iets anders, neemt u dan contact op met maarten@makelaarshuis.nl

Woonruimte

Gezien het bij de introductie van dit model te verwachten huur(prijs)beleid van de overheid, is de tussentijdse aanpassing van de geliberaliseerde huurprijs aan de markt(huur) uit het model verdwenen. Tenzij dit in de toekomst wettelijk of op grond van afspraken op centraal niveau niet meer mocht zijn toegestaan, staat het partijen vrij om (in de bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst) een periodieke aanpassing van een geliberaliseerde huurprijs af te spreken. Alleen de jaarlijkse indexering van de huurprijs voor woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs (zonder opslag) is standaard in het model opgenomen.
Gezien het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten is er in het model geen nadere invulling gegeven van de onderhoudsverplichtingen van de huurder.

Huurovereenkomst woonruimte
De algemene bepalingen huurovereenkomst van juli 2003 kunt u hier downloaden. Wij verzoeken u om eerst de algemene voorwaarden van ROZ te lezen.
Algemene Voorwaarden ROZ februari 2009

Download hier de huurovereenkomst, de algemene bepalingen huurovereenkomst en de bijbehorende handleiding:
Huurovereenkomst woonruimte (doc.)
Algemene bepalingen woonruimte (juli 2003)
Handleiding Algemene bepalingen woonruimte (oktober 2005)

Overige documenten:
Eindinspectierapport (1999).pdf
Inspectierapport (1999).pdf
Opleveringsrapport woningen en kamers (1999).pdf
Overname overeenkomst (1999).pdf
Voorinspectierapport (1999).pdf