Heb ik bedenktijd na het kopen van een woning ?

Heb ik een bedenktijd bij het kopen van een woning?


Een woning kopen is een grote beslissing die je niet overhaast wil maken en toch wil je dat ene huis, die mooie woning niet voorbij laten gaan op het moment na bezichtiging.

U gaat direct in onderhandeling, gaat akkoord en tekent de "voorlopige" koopovereenkomst.

Wellicht heeft u bedenkingen, maar is dat "voorlopig" koop contract nu echt voorlopig ?Heeft u tips voor dit artikel, vragen over de inhoud, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met maarten@makelaarshuis.nl

Wat is "voorlopig" aan een voorlopig contract?


In principe tekent u een contract en zit u er aan vast. Beter gezegd, u zit er voorwaardelijk aan vast, omdat meestal zitten er "ontbindende" of "opschortende" voorwaarden in. Het verschil tussen die twee, is voor nu even niet van belang.

Voorwaarden kunnen zijn, het niet verkrijgen van een financiering of vergunning. Als er niet aan die voorwaarden kan worden gedaan, dan kunt u (als het goed is zonder kosten) afzien van de koop.

Worden aan alle voorwaarden voldaan OF staat er een termijn in die is verstreken, dan is het "voorlopige" er vanaf en zit u vast aan de koop. De enige manier om er dan nog vanaf te zien is door het contract te laten ontbinden, maar meestal zult u 10% boete van de overeengekomen koopprijs moeten voldoen.

En dan nog een akte bij de notaris, leveringsakte ?


In de koopakte wordt besproken wat u koop tegen welke prijs en welke voorwaarden. Pas bij het opmaken van de leveringsakte wordt u echt eigenaar.

De leveringsakte wordt opgemaakt door de notaris. Pas nadat alle bedragen zijn ontvangen en verrekend wordt de leveringsakte ingeschreven in het register (kadaster). Hierna bent u de eigenaar.

Heb ik geen bedenktijd ?


Dat is toch niet waar. De Wet geeft namelijk bescherming aan de KOPER. De koper heeft na het tekenen van voorlopige koopovereenkomst 3 dagen de tijd om van de koop af te zien.

Drie kalenderdagen of werkdagen ?
De telling van de dagen is ook geregeld in de wet. Over het algemeen is deze telling van toepassing (bij feestdagen is het anders)

Zodra beide partijen hebben getekend voor ontvangst van de koopovereenkomst geldt:
ontvangen op: Maandag bedenktijd eindigt op Donderdag om 24:00
ontvangen op: Dinsdag bedenktijd eindigt op Vrijdag om 24:00
ontvangen op: Woensdag bedenktijd eindigt op Maandag om 24:00
ontvangen op: Donderdag bedenktijd eindigt op Maandag om 24:00
ontvangen op: Vrijdag bedenktijd eindigt op Dinsdag om 24:00
ontvangen op: Zaterdag bedenktijd eindigt op Dinsdag om 24:00
ontvangen op: Zondag bedenktijd eindigt op Woensdag om 24:00

Is dit echt altijd van toepassing ?
Nee. Er zijn wat kleine lettertjes / voorwaarden:
• Het is alleen van toepassing voor consumenten, niet als u zakelijk of uit naam van een bedrijf koopt.
• Stel u tekent het contract, de drie dagen bedenktijd gaan in en u ziet toch af van de koop. Een beperkte tijd later doet u opnieuw een bod. Pas dan op, want u kunt zich NIET meer beroepen op de drie dagen bedenktijd.
• Koopt u op een veiling, dan is er geen bedenktijd.

Wellicht is het simpel, maar het klinkt mij complex


Regelgeving is regelgeving. Het is bedoeld om een partij, in dit geval de koper te beschermen. Voor de verkoper is er geen bedenktijd.

Vind u het lastig ? Neem dan een aankoopmakelaar in de arm. Die is bekend met de wetgeving en kan u persoonlijk uitleggen wat van toepassing is