Scheidingsmakelaar: Gaan scheiden - Huis verkopen Oud-Beijerland

oudbeijerlandscheidingsmakelaar

informatie

Scheiden: en wat nu met het huis?

Scheiden is een emotionele gebeurtenis waar praktische aspecten, zoals het hebben/verkopen van een huis, vaak niet meehelpen in het afwikkelingsproces. Het is voor alle partijen wenselijk indien men (nog) "on speaking terms" is. Anders gezegd, bereid zijn er samen uit te komen. Indien dit (helaas) niet meer het geval is, wordt het een lastige situatie die vaak veel geld gaat kosten. Want zodra één partij tegenwerkt, gebeurt er bijna altijd (tenminste) één ding: de opbrengst wordt lager en mogelijk de problemen groter.

Waarom kiezen voor juist Makelaarshuis? Los van het vaste en gunstige tarief is één van de belangrijkste eigenschappen het kunnen overleggen/praten/communiceren met en tussen partijen op zo'n wijze dat de beste resultaten behaalt kunnen worden.

Helaas is de praktijk een verkoop/uitkoop vaak niet 'zomaar' gedaan. Ik adviseer iedereen goed inzicht te krijgen in de complete financiële situatie, aan te raden met een financieel expert. Er zijn veel regelingen/kleine letters met betrekking tot hypotheek/bijleenregeling/renteaftrek en kosten. Ondanks dat er zeker een basis aan kennis op dit vlak aanwezig is, gaat het te ver voor een makelaar om hier een volwaardig adviseur in te zijn. Iedereen zijn vak en expertise. De makelaar verkoopt het huis met de hoogst mogelijke opbrengst, de financieel expert helpt u de zaak te verdelen. Het "voordeel" is dat de makelaar dan ook niet alles hoeft te weten van uw financiële situatie. Bepaalde delen zullen uiteraard wel besproken moeten worden, maar u hoeft niet alles dubbel te bespreken.

Enkele belangrijke vragen:
• is er sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen?
• op wiens naam staat het huis? (niet belangrijk wanneer u het huwelijk in gemeenschap van goederen is)
• is het belast met een hypotheek? en zo ja:
• op wiens naam staat deze?
• is er sprake van onderwaarde / overwaarde?
• indien er restschuld is: is de hypotheek afgesloten met NHG? (nationale hypotheek garantie)
• blijft er iemand wonen? (uitkopen of verkopen)
• en zo ja, kan deze de hypotheek rond krijgen? (indien nodig)
• zijn er al afspraken gemaakt? (mondeling/schriftelijk/notarieel)

Tip: indien er sprake is van uitkopen (één van de ex-partners blijft wonen), vergeet dan niet alle contracten te controleren of de persoonsgegevens juist staan. Denk aan het energiecontract (gas/water/licht), opstal/inboedel verzekering etc. En controleer nogmaals de hypotheekakte op correctheid.

Veelgestelde vragen

Het huis staat op één naam, huwelijk in gemeenschap van goederen:
Het huis is van u beiden, valt hiermee in de boedel. De winst of het verlies zal hierom verdeeld moeten worden.

Het huis is minder waard dan de hypotheek, huwelijk in gemeenschap van goederen:
U zult beiden het verlies moeten dragen. Rekenvoorbeeld: Hypotheek van € 200.000 Waarde huis € 180.000. Restschuld: € 20.000. Beiden zult u € 10.000 moeten betalen (uit eigen middelen of moeten financieren/lenen).

Het huis is minder waard dan de hypotheek:
Controleer of uw hypotheek NHG heeft. Wellicht is er kwijtschelding mogelijk. Voor meer informatie kijk op www.nhg.nl.

Fysiek uit elkaar gaan zonder het huis te verkopen:
Controleer dan wiens naam er op de hypotheek staat. Het zou anders zo kunnen zijn dat ondanks dat u ergens anders woont u nog steeds volledig (hoofdelijk) aansprakelijk bent voor de betaling van de hypotheek.

Scheiden, belastingen, bijleenregeling en renteaftrek:
Voor deze zaken kunt u het beste contact opnemen met een financieel expert. Er zijn diverse regelingen die van belang kunnen zijn voor uw situatie.

Woont u in Oud-Beijerland en bevindt u zich in de situatie dat het huis verkocht moet worden. Neemt u dan contact op met de Makelaar Oud-Beijerland. Ongeacht of de scheiding algemeen bekend is, of wanneer deze informatie nog even privé is. Dat wordt uiteraard gerespecteerd.