Ontwikkelingen op de woningmarkt - (o.a.) Prinsjesdag

Nieuws van september 2015Wonen
• Het lage btw-tarief op arbeid blijft gelden tot 1 juli 2015
• Rente over restschulden wordt 15 jaar aftrekbaar
• Maximale leenbedrag gaat van 104 naar 103 procent
• De grens van Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat van 265.6000 euro naar 245.000 euro
• Corporaties moeten woningen bouwen en beheren voor lagere inkomens en riskante projecten vermijden
• Meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten
• Nieuw woningwaarderingsstelsel
• Er komt een nieuw energielabel
• Energiebesparingsregeling VvE’s
• Rijksvastgoedbedrijf doet afstand van lege panden
• Nieuw: overzicht projecten > 15 miljoen euro
• Schenkingsrecht (max 100.000 euro) tot einde 2014 (niet verlengd)

•Verhuurderheffing: De ingeplande verhoging gaat gewoon door. Volgend jaar dienen de corporaties 1,3 miljard euro af te dragen. De heffing neemt jaarlijks toe tot 1,7 miljard in 2017.
•Huurtoeslag: verdere verlaging is geschrapt. Minister Blok had eerder aangekondigd 31 miljoen te willen bezuinigen.
•Huurverhoging: aan het huidige regime van inkomensafhankelijke huurverhogingen wordt niet gemorreld.
•Nieuwe Woningwet: De kerntaak van corporaties wordt wettelijk vastgelegd in de nieuwe Woningwet: het bouwen en beheren van woningen voor lagere inkomens. Deze wet regelt nog tal van andere zaken rond woningcorporaties.
•Puntenstelsel: Het puntenstelsel wordt aangepast. De WOZ-waarde gaat een rol spelen in de maximale huurprijs. De schaarstepunten komen dan te vervallen.
• Restschulden: Rente over restschulden die tot 2018 ontstaan, kan langer worden afgetrokken: voortaan 15 jaar in plaats van 10 jaar. - Verhuisregeling wordt permanent: de hypotheekrente van de vorige of toekomstige eigen woning is maximaal 3 jaar fiscaal aftrekbaar.


Nieuws prinsjesdag 2014


Wilt u weten wat er allemaal nieuw is op de woningmarkt, wat de ontwikkelingen zijn ? Hier vind u een aantal belangrijke wijzigingen, waarvan enkele aangekondigd zijn op prinsjesdag.

Wilt u de allerlaatste ontwikkelingen volgen, bekijk dan onze speciale nieuwspagina waar al het nieuws van diverse bronnen bij elkaar komt.

Heeft u vragen over een bepaald artikel, hoe dit van invloed kan zijn voor u ? Neemt u dan vrijblijvend contact op via de mail: maarten@makelaarshuis.nl

Ondanks dat wij met zorg deze pagina hebben samengesteld kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten ten opzichte van derden worden ontleend.

Belastingvrij schenken tot 100.000 euro


Bent u in de (gunstige) positie dat uw ouder geld hebben om te schenken ? Dan kunt u (tijdelijk) in plaats van 51.407 euro 100.000 euro ontvangen als het betrekking heeft op de aankoop van een woning, of bijvoorbeeld een verbouwing.

U kunt meer lezen hierover op:
belastingdienst

telegraaf

Aftrek hypotheekrente beperkt


Vanaf 2014 gaat het percentage wat men mag aftrekken met 0.5 procent-punt per jaar omlaag.

Dit is met name van belang wanneer u over een hoger inkomen beschikt.

Meer informatie kunt u vinden op:
rijksoverheid

Herfinancieren restschuld


Omdat veel woningen zogeheten 'onder water' staan, dat wil zeggen dat de hypotheek meer is dan de waarde van de woning nu bij verkoop kan opbrengen, is het mogelijk om onder NHG de restschuld te financieren.

Dit maakt het flexibeler om alsnog door te stromen.

Meer informatie kunt u vinden op:
NHG

Maximale hypotheek omlaag


Veel woningen staan zogeheten "onder water". In andere woorden, de hypotheek is te hoog gezien de waarde van de woning.

Om deze problemen te voorkomen met nieuwe hypotheken, wordt de maximaal te verkrijgen hypotheek verlaagt met 1 procentpunt naar 104 procent.

Dit betekend dat je maximaal - minder mag en kan lenen.

Omdat de overdrachtsbelasting omlaag is (en voorlopig blijft), is dit minder een probleem. Het uitgangspunt is dat als men een woning koopt, men met eigen middelen een deel kan betalen, zodat een top-hypotheek niet noodzakelijk is.

Versoepeling verhuur - leegstaande woningVerhuur leegstaande woningen is makkelijker
Het kabinet heeft het voor huiseigenaren makkelijker gemaakt om een nog te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf al een nieuw huis wilt kopen of heeft gekocht. De volgende wijzigingen zijn per 1 juli 2013 ingegaan.

Te koop staande koopwoningen
• De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Nu stelt de gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en wordt deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven blijft overigens wel de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen.
• Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.
• De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.
• Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie
• Sloop- en renovatiewoningen mogen maximaal 7 jaar worden verhuurd, in plaats van de huidige 5 jaar. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen.

Meer informatie kunt u vinden op:
rijksoverheid

Nieuwe opzet bepaling maximale huurprijs


De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd om de WOZ-waarde bij de bepaling van de maximale huurprijs een prominente plek te geven. De in het Woonakkoord afgesproken aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uitdrukking komen in de maximale huurprijs. Dat draagt bij aan een beter functionerende woningmarkt.

Meer kunt u vinden op:
rijksoverheid