Wat is de leegstandswet en kan ik mijn woning verhuren hiermee ?

Wat kan ik met de leegstandswet ?


Wellicht heeft u gehoord over deze wet en dat het mogelijk voor u goed zou uitkomen.

Op deze pagina proberen wij het een en ander helder te maken.

Heeft u vragen of tips voor dit artikel, neemt u dan contact op met maarten.

Doel van de leegstandswet


Het doel van de wet is om mensen met dubbele lasten een mogelijkheid te geven in lastenverlichting door de woning de kunnen verhuren met gunstigere voorwaarden.

Er zitten wel voorwaarden aan verbonden. Men kan niet 'zomaar' een beroep doen op deze wet. Doet u dat wel, dan worden deze niet van toepassing (nietig) verklaard en verhuurd u uw woning onder de reguliere voorwaarden.

Heb ik renteaftrek bij verhuur ?


Er is in de regelgeving voorzien dat u voor een beperkte termijn recht heeft op dubbele renteaftrek. Die van uw nieuwe koopwoning en de koopwoning de te koop staat.

Zodra u de woning gaat verhuren heeft u geen recht op hypotheekrente aftrek voor de woning die te huur staat. Indien er een aanpassing is met betrekking op de renteaftrek, laat het dan grondig doorrekenen om teleurstellingen te voorkomen.

Mag ik altijd verhuren?


Indien u een hypotheek heeft, zult u altijd toestemming moeten vragen aan de hypotheekbank voor toestemming. In sommige gevallen zal de bank vragen om een (vernieuwde)taxatie.

De reden van de taxatie is de volgende. Een woning die door de bank onderhands of op een veiling moet worden verkocht brengt minder als deze verhuurd wordt. Mogelijk door de waardedaling doordat een huurder (soms) minder netjes omgaat met de woning dan wel omdat een huurder niet zomaar er uit gezet kan worden (huurbescherming).

Contracten zijn vaak niet waterdicht, ook verhuurcontracten niet. De bank kan eisen stellen aan het contract, of eisen dat een bepaald model wordt gehanteerd.

Voordelen van verhuur onder de leegstandswet ?


Ja, er zijn zeker voordelen om te verhuren op basis van de leegstandswet. Een huurder geniet namelijk (relatief) veel bescherming. Dit is niet praktisch wanneer u de woning wilt verkopen, want dan zult u (meestal) de woning leeg moeten opleveren. En met een 'gewone' huurder in de woning, is die garantie niet aanwezig. Verlaat de huurder niet op tijd, dan kan de koop/levering van de woning niet door gaan en zult u een boete moeten betalen. Niet wenselijk dus.

Verhuurd u onder de leegstandswet, dan zitten er vaste termijnen aan de opzegging van de contracten. 3 maanden voor de verhuurder, 1 maand voor de huurder. U kunt uw woning dus met zekerheid 3 maanden na tekenen koopakte leeg opleveren.

Voldoet mijn woning aan de voorwaarden ?


De wet is zo opgesteld dat wanneer u eigenaar bent van de woning, de woning altijd zelf hebt bewoond, u waarschijnlijk wel in aanmerking komt. Indien u de woning al had verhuurd, geheel of deels, dan is de kans groot dat u niet meer in aanmerking komt.

Het beste is om even contact op te nemen voor een persoonlijk advies. Voldoet uw woning aan:

A) Nog nooit bewoond is geweest ( bijvoorbeeld nieuwbouw);
B) In een periode van ten minste 12 maanden voor de leegstand van de desbetreffende woning, in zijn geheel of gedeeltelijk bewoond is geweest door de eigenaar ( of wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest); of
In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) als woonruimte verhuurd is geweest;
C) of het betreft
Een woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.

Als uw vergunning is toegekend door de gemeente, dan krijgt u een vergunning voor een bepaalde tijd. U kunt niet jaren lang zonder einde verhuren onder de leegstandswet.

In principe wordt een vergunning bij een te koop staande woning ineens verleend voor 5 jaar. In andere gevallen maximaal 2 jaar. Verlenging is/kan mogelijk zijn, tot en maximum van 10 jaar.

Het verhuurcontract wat u aangaat met uw huurder, moet ten minste 6 maanden duren. Opzegtermijnen liggen vast.

Heb ik verder nog toestemming nodig?


De gemeente zal toestemming moeten geven. Er mogen verder geen (bijzondere) eisen worden gesteld. Wel zal de gemeente controleren of de woning echt wel te koop staat bij een (erkende) makelaar.

Vraag in ieder geval tijdig toestemming aan. De ene gemeente is sneller/trager dan de andere.

Is het huurcontract ok?


Het opstellen van een huurcontact vereist extra aandacht als men verhuurd met de intentie te vallen onder de leegstandswet. Dit heeft te maken met de toestemmingen, verwijzingen, wetsartikelen en de diverse termijn genoemd in diverse documenten.

Waar verhuur contracten altijd al belangrijk zijn, is dit soort extra van belang omdat je niet wil dat het de verkoop in de weg zit. Het kan slim zijn de verhuur bij dezelfde makelaar te plaatsen waar de woning in verkoop staat, of in ieder geval in goede samenwerking.