Hoe word je makelaar ? - Makelaarshuis

hoewordtjemakelaar

informatie

Hoe word je makelaar?

Geregeld komt de vraag voorbij of er en zo ja, wat de eisen/voorwaarden zijn om een (goede) makelaar te worden.

Wat doet een makelaar?

Een makelaar doet alles om vragen en aanbod bij elkaar te brengen. Dit kan zijn op diverse vlakken. Logisch is om te denken aan woning verkoop of woning verhuur. Maar de makelaar kan meer. Deze is er ook om investeerders te begeleiden, analyses te maken over het potentiële inkomen. Vastgoedbeheer en VVE beheer zijn ook zaken die goed passen bij het beroep makelaar. Alle hiervoor genoemde zaken vallen onder het hoofdstuk Wonen. Hiernaast kan de makelaar ook actief zijn in de sector bedrijfsmatig. De aankoop, verkoop, beheer van bedrijfsmatige units. Naast bedrijfsmatig is er ook een speciale sector voor Agrarisch voor het bemiddelen in deze sector. Het zal voor zich spreken dat affiniteit met de gekozen branche noodzakelijk is.

Is makelaar een beschermde titel?

De meeste beroepen in Nederland zijn niet beschermd. Of men het nu heeft over een installateur, coach, pedicure, elektricien, loodgieter, aannemer, opticien allen zijn geen beschermde titels. Iedereen mag zich zo noemen. Zo is het ook met het beroep makelaar. Overigens, vroeger was het wel een beschermde titel, maar dat is sinds 2001 niet meer het geval. Iedereen mag zich nu "makelaar" noemen. Maar net als bij de andere beroepen, jezelf zo noemen maakt je nog niet vaardig of deskundig.

Hoe herken ik de makelaar met vakkennis?

Uiteraard kan iedereen de kennis vergaren, maar als u kiest voor een makelaar die gecertificeerd is, dan kunt u in ieder rekenen op een gedegen vakkennis. Een makelaar is gecertificeerd wanneer hij of zij is inschreven in het register van Vastgoedcert of SCVM. Als men in één van deze twee staat, dan is men volledig Register Makelaar Taxateur. Voor de taxateurs is er inmiddels een nieuw register: NRVT. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het onderscheid tussen een makelaar (vastgoed-deskundige en tevens commercieel) en taxateur (expert op gebied van waardevaststelling) groter.

Er is ook nog een sub-register die (alleen) van toepassing is binnen NVM kantoren. Omdat niet iedereen 'alles' hoeft te weten die werkzaam is binnen een kantoor, heeft de NVM nog een onder-register aangemaakt in de vorm van Assistent - makelaar (armt) en Kandidaat-makelaar (krmt)

Wat doet een Branche Vereniging NVM / VBO / VastgoedPro

Een branchevereniging ondersteunt de Makelaar in de dagelijkse werkzaamheden. Deze stelt ook aanvullende eisen, alvorens men lid mag worden. Zodra men in de registers staat beschikt men over de vakinhoudelijke kennis, maar de brancheorganisatie stelt bijvoorbeeld eisen aan de bedrijfsverzekeringen, zodat u als klant niet in de kou blijft staan bij onverhoopte problemen. Daarnaast zorgt de branchevereniging voor inzicht in marktcijfers, klanten-systeem CRM, mogelijkheid tot plaatsen op diverse websites, waaronder funda. Ook zorgt deze voor een (politieke) lobby om de belangen van u als consument te behartigen.

Is elke gecertificeerde makelaar hetzelfde?

Als we het hebben over kennis mag je verwachten dat er in ieder geval bij alle makelaars een degelijke basiskennis aanwezig is. Echter ieder mens is anders en er kan ook een bepaalde bedrijfscultuur heersend zijn. Dit maakt dat u altijd goed zult moeten kijken of de makelaar ook de juiste acties onderneemt en de juiste persoonlijke kenmerken heeft waar u zich prettig bij voelt.

Welke basiskennis heeft een makelaar?

De makelaar heeft een zeer brede kennis. Men wordt geacht kennis te hebben op het gebied van: bouwkunde, juridisch publiekrecht (consument - overheid), juridisch privaatrecht (consument - consument/bedrijf), commercieel (marketing - promotie), financieel (basis hypotheek, berekeningen, belastingen), verzekeringen, taxatie (waardevaststelling). Daarnaast de vakspecifieke kennis: (inmeten, NEN normering)

Voor meer informatie kunt u ook kijken bij makelaarsopleidingen.nl. De opleiding wordt gesplitst in twee delen, het theoretische deel en de praktijkopleiding. Beiden zijn nodig om geregistreerd (RMT-makelaar) te worden.

Ervaring leert dat omwille van de nodige brede kennis veel mensen problemen ervaren in het behalen van het diploma. Voorbeeld: Iemand die op een eerste gezicht 'alles' weet, bijvoorbeeld op het bouwkundige vlak, weet alles van huizen/panden, zou zomaar problemen kunnen ervaren bij de belasting-berekeningen. En van een gecertificeerd makelaar wordt echt verwacht dat men op alle vlakken voldoende kennis heeft. Dit maakt het lastiger dan vaak gedacht wordt. Formeel is er geen eis of indicatie, echter als zwaarte niveau zou ik aangeven tussen MBO+ en HBO. Om u een indicatie te geven, de SVMnivo heeft enkele proeftoetsen. Deze zijn eenvoudiger dan de echte toetsen, maar geeft wel een indicatie. U kunt ze zelf proberen - LINK.

Eenmaal, altijd makelaar? Helaas...

Vanwege ontwikkelingen in de woningmarkt zijn er ook aanvullende eisen aan de makelaars. Deze moeten voldoen aan de permanente educatie. Simpel gezegd, de makelaar moet ieder jaar een aantal cursussen volgen om "bij" te blijven. Doet men dit niet, dan verliest men de registratie en mag men (vaak) niet meer werken voor de gekozen branche organisatie. Op deze wijze weet u zeker dat als een makelaar nu gecertificeerd is, deze ook beschikt over relevante actuele kennis.

Zit er iets niet in de opleiding?

Vakinhoudelijke kennis zit er voldoende in de opleiding. Waar men (gelukkig) vrij in is gehouden, is de werkwijze. Dit betekent wel dat de werkwijze per kantoor anders kan zijn. Daarnaast zijn vaardigheden op het persoonlijke vlak veel moeilijker om te toetsen. Mijn advies is dan ook om bij een eerste gesprek zonodig te controleren of men geregistreerd is (in alle registers kunt u als consument nagaan of de registratie actueel is), maar let ook vooral op de persoonlijke eigenschappen en het plan van aanpak. Nog even los van het financiële aspect, is de makelaar die u spreekt iemand met wie u alles wilt delen, iemand die u volledig vertrouwd en worden de juiste acties ondernomen. Deze zaken zijn zeker net zo belangrijk als de vakkennis. Want u zult het samen moeten doen.